SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Dewch yn cefnogwr

Dyma'ch siawns i rhedeg i ffwrdd â'r syrcas! Helpwch ni i barhau newid bywydau drwy ein prosiectau ac ennyn brwdfrydedd ein cynulleidfaoedd gyda'n cynhyrchiadau syrcas cyfoes ysbrydoledig, rhyfeddol.

Breuddwydwyr

Helpu i wireddu breuddwydiad NoFit State. Fel breuddwydydd i NoFit State, rydych chi'n rhan o gymuned o gefnogwyr syrcas angerddol gyda mynediad arbennig i newyddion a chynlluniau NoFit State. Mae'r manteision yn cynnwys archeb blaenoriaeth* a rhybudd ymlaen llaw ar gyfer rhai o'n cynyrchiadau, rhaglen ganmoliaeth * a mynediad i'n cylchlythyr cefnogwyr yn unig

*lle bosib

£4.50 y mis

Rebelwyr

Yn ogystal â'n buddion breuddwydwyr, fel rebelwyr NoFit, fe'ch gwahoddir i ymuno â ni ar brofiad unigryw NoFit State yn ystod eich blwyddyn o gymryd rhan. Mae'r profiad gwahoddiad yn unig wedi'i gynllunio i gyfoethogi a thânio'ch cariad tuag at syrcas a'ch agoshau at artistiaid a chreadigwyr NoFit State!

£10 y mis

Ysgogwyr yr Halibalw

Fel ysgogwr yr halibalw NoFit State, fe'ch gwahoddir i ddathlu gyda ni mewn derbyniad diodydd unigryw ochr yn ochr â'r tîm artistig a chraidd. Mae ein hwylwyr trawiadol yn derbyn gwasanaeth personol gan dîm NoFit State, gan feithrin eich perthynas anghyffredin â'r sefydliad i gydnabod eich cefnogaeth barhaus.

£25 y mis