SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Partneriaeth Corfforaethol

Mae gan NoFit State hanes llwyddiannus o ddatblygu gwasanaethau pwrpasol sy'n dod â'r syrcas cyfoes orau i'r byd busnes.

Sefyll mas yn y dorf

Mae brand bywiog ac unigryw NoFit State yn denu gynulleidfaoedd mawr, nid yn unig ledled Cymru a'r DU, ond yn rhyngwladol. Mae ein cynyrchiadau teithiol yn cyrraedd degau o filoedd o bobl bob blwyddyn ac mae ein prosiectau hanfodol cymunedol a ieuenctid yn ymgysylltu â phobl o bob oedran.

Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu partneriaeth sy'n bodloni amcanion eich cwmni am fudd-daliadau parhaol hirach ar lefel sy'n gweddu i'ch cyllideb. Yn gyfnewid, bydd eich cefnogaeth yn ein helpu ni i barhau i gynhyrchu cynyrchiadau syrcas cyfoes o'r radd flaenaf, ysbrydoli a chefnogi'r genhedlaeth nesaf o artistiaid ac ymgysylltu â chymunedau ledled Cymru a'r DU.

Rydym yn cynnig:

  • Hyfforddiant a gwobrwyon unigryw ar gyfer staff
  • Adloniant digwyddiad unigryw
  • Lleoliad brand rhyngwladol a chysylltiadau cyhoeddus byd-eang
  • Cyfle i noddi cynyrchiadau a digwyddiadau penodol
  • Mae prosiectau ymgysylltu â'r gymuned yn cynnig a gostyngiadau
  • Prosiectau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol o bob graddfa

I ddechrau'r sgwrs, cysylltwch â
Bethan T Gamble
Pennath Datblygiad
[email protected]

02921 321 004 

“At the heart of our partnership is Admiral's commitment to our staff and our local community. As part of Admiral's ongoing annual sponsorship NoFit State delivers an engaging programme of bespoke staff training and event entertainment. The sponsorship in turn supports NoFit States vibrant community circus programme based in Cardiff's inner city.”

Sarah William, Admiral Group Plc

“Our partnership with NoFit State has allowed us to engage positively with communities using new and creative ways. Performance and participatory workshops have allowed us to develop relationships and work together towards ensuring communities are the type of places that people living there want them to be.”

Jenny Community, United Welsh Housing Association

“Our communities and support of the arts in Wales plays a vital role for us at Principality and relationships like this clearly demonstrate the benefits to both the arts company, the business and the wider community. We are thrilled to be able to work so closely with NoFit State and allow people in Wales to be involved with fantastic projects”

James Harper, Principality Building Society