SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Cefnogi

Mae eich cefnogaeth yn hanfodol i lwyddiant a thwf parhaol NoFit State. Darganfyddwch sut allwch chi helpu.

ysbrydoli ein gorau

Cawn ein gyrru gyrru gan yr awydd i greu syrcas cyfoes datblygol ac ysbrydoledig, a ddarparu profiadau sy'n newid bywydau i'n cynulleidfaoedd a'n cyfranogwyr gartref a ledled y byd.

Rydym yn creu cynyrchiadau newydd radicalaidd, ac yn ymdrechu i fod yn arloeswyr artistig yn yr hyn yr ydym yn ei wneud, gan gwthio ffiniau'r celf rydym yn ei caru. Rydym yn darparu prosiectau ymgysylltu cymunedol unigryw trawsnewidiol sy'n cyrraedd cymunedau sydd fwyaf mewn angen ac, yn buddsoddi i gefnogi ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o artistiaid syrcas.

Wrth i ni ddathlu ein trydydd degawd, edrychwn at y dyfodol, gan adeiladu partneriaethau newydd gydag ystod amrywiol o gydweithwyr creadigol i barhau â momentwm newydd a chyfeiriad newydd i'n gwaith; herio canfyddiad y cyhoedd o ddelwedd syrcas, ar beth ac i bwy ydyw?

I ni, NoFit State, nid ffurf gelfyddyd yn unig yw syrcas, ond ffordd o fyw. Credwn mai ysbryd cwmni sy'n gweithio gyda'i gilydd, sy'n byw gyda'i gilydd, sy'n teithio gyda'i gilydd, sy'n bwyta ac yn anadlu gyda'i gilydd sy'n rhoi'r gwaith rydym yn creu ei galon a'i enaid.

Rhoi nawr £

Sorry it appears something has gone amiss, please try again

Dewch yn cefnogwr

Dyma'ch siawns i rhedeg i ffwrdd â'r syrcas! Helpwch ni i barhau newid bywydau drwy ein prosiectau ac ennyn brwdfrydedd ein cynulleidfaoedd gyda'n cynhyrchiadau syrcas cyfoes ysbrydoledig, rhyfeddol.

Mwy o wybodaeth

Cefnogi'r Gymuned

Ymdrechwn i agor mynediad at gyfleoedd newydd sy'n newid bywydau'r rhai sydd mewn angen. I wneud hyn, gweithredwn rhaglen eang o ddosbarthiadau cymunedol a phrosiectau allgymorth yn Ne Cymru ochr yn ochr â'n gwaith teithiol.

Mwy o wybodaeth

Cynyddu eich cefnogaeth

Dewch yn agosach at NoFit State trwy ymuno â Chylch Cynhyrchwyr NoFit State, cefnogi cynhyrchiad neu fynychu ddigwyddiad arbennig

Mwy o wybodaeth

Partneriaeth Corfforaethol

Mae gan NoFit State hanes llwyddiannus o ddatblygu gwasanaethau pwrpasol sy'n dod â'r syrcas cyfoes orau i'r byd busnes.

Mwy o wybodaeth

Ein Cefnogwyr

Rydym yn ddiolchgar iawn am weledigaeth ac angerdd creuwyr grantiau, ymddiriedolaethau, cwmniau ac unigolion sydd yn cefnogi ein gwaith.

Mwy o wybodaeth

Trusts and Foundations

The vital support we receive from trusts and foundations changes lives, creates world class productions and offers a launch pad for the next generation of artists and companies.

Mwy o wybodaeth