SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Sioeau'r Gymuned

Mae gan ein helaethiad cymunedol helaeth sioeau untro trwy'r flwyddyn i'w defnyddio ac arddangos y sgiliau y maent wedi'u datblygu yn ein dosbarthiadau a'n gweithdai hyfforddi.

Mae sioeau cymunedol NoFit State yn dwyn ynghyd dalent a dychymyg y cymunedau a chydweithwyr i greu sioeau anhygoel a phrosiectau sy'n gadael cof parhaol i'r rhai sy'n cymryd rhan ac yn awydd parhaol am syrcas.

Sioeau ar y gweill

Circus Mundi

Nos Fercher, 31 Hydref 2018 | Theatr Courtyard, Henffordd

Mae G?yl Deuluol Herefordshire eleni yn dathlu 250 mlynedd o Syrcas, felly bu'r Courtyard yn cydweithio â chwmni enwog Circus Cymru, NoFit State, i greu darn newydd sbon a gomisiynwyd yn arbennig yn y Prif D?!

Archwilio'r gorffennol, dathlu'r presennol, llunio'r dyfodol.

I ddathlu 250 mlynedd ers Syrcas, mae NoFit State yn dwyn ynghyd eu talent syrcas ifanc mwyaf addawol i berfformio darn newydd, a luniwyd yn arbennig ar gyfer G?yl Deuluol Swydd Henffordd. Mae'r sioe wedi'i ysbrydoli gan ymchwil helaeth i'r dreftadaeth syrcas. Disgwylwch gael eich dychryn gan gelfyddyd awyrol, acrobateg, jyglo a chymaint mwy ym mherfformiad mwyaf uchelgeisiol y Syrcas Ieuenctid hyd yn hyn!

Hen Sioeau

Syrcas: 250 Oed a'n Dal Yn Ifanc

Rhagfyr 2017 | Four Elms, Caerdydd

Gan dynnu llun o'u dysgu yn eu prosiect treftadaeth creadigol eithriadol (a ariennir gan Cronfa Treftadaeth Loteri), o arbenigwyr syrcas traddodiadol i haneswyr ac academyddion lleol, creodd grwp 'Jedi' ifanc NoFit State y sioe yma; perfformiad craffus a gyfarwyddwyd gan berfformiwr syrcas Francis Maxey a marciodd y pen-blwydd syrcas yn 250 oed yn 2018.

Syrcas y Môr Splatch Caerdydd

Gorffenaf 2016 | Penarth Pier

Yn ystod haf braf 2017, cafodd ton wych o fywiogrwydd, lliw a hwyl ar hyd pier Pierc Fictorianaidd Penarth i roi 'Circus of the Sea' y byd, sioe a gasglwyd gan y cwmni syrcas lleol, Splatch Cardiff.

Gyda thriws o berfformwyr yn cynnwys gweithwyr proffesiynol, cynorthwywyr dosbarth cymunedol a gr?p Circus Ieuenctid NoFit State, animeiddiodd y digwyddiad yr arfordir hynafol gyda pherfformiad syrcas a hwyl, gyda golwg arbennig gan gerddwr gwifren rhyngwladol, Elis Grover.

Journeys

Rhagfyr 2015 | John Street, Caerdydd

O dan gyfarwyddyd artistig cydweithredwr hir-amser NoFit State Paul Evans (Crashmat Collective, Flying Diplodocus), Teithiau Creu Cymunedol NoFit State, dathliad penwythnos sy'n rhyngddo dau berfformiad a gosodiad promenâd yn adeilad John Street ar 12 a 13 Rhagfyr 2015.

Ffurflen Archebu