SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Dathliadau Plant

Archebwch gweithdy blant efo ni a rhowch anrheg y syrcas i'ch blentyn am un prynhawn - neu am benblwydd i'w gofio!

Gallwch gynnig sesiwn  llawn hwyl i'ch plentyn a'u ffrindiau lle fyddant yn dysgu sgiliau newydd am bris hynod o rad. Mae ein ysgol syrcas yng Nghaerdydd yn cynnig cyfleusterau a chyfarpar o'r radd flaenaf. Gadewch i'n tiwtoriaid syrcas proffesiynol profiadol arwain eich plentyn trwy eu taith syrcas.

Beth sy'n digwydd ar y dydd?

Croeso i'r wagle a chyflwyniad â'ch hyfforddwr syrcas.

Mae croeso i rhieni ymuno â'r gweithdy os ddewisiwyd. (Pam adael i'r plant cael yr hwyl i gyd?!)

Chwarewn gemau theatr hwyliog i gynhesu, a gemau parti traddodiadol hefyd.

Cyflwyniad i Jyglo

Sesiwn chwarae wedi'i hwyluso gyda diabolos, pêl-droed, peli sgwffiau, cylchdroi hula, nyddu plât, ffynion diafol a 'monster feet'.

Yna bydd eich bwystfilod bach yn cael cyfle i ddringo ac archwilio sgil newydd yn yr awyr. Bydd ein tiwtoriaid profiadol yn dysgu trapîs a sidanau awyrol mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Cyfle hefyd i cymryd llun gwych o'r plant yn hedfan yn yr awyr!

Pecynau

oedrannau 5 - 11, 1.5 awr

8 neu lai o gyfranogwyr £ 180 (rhaid i 1 oedolyn cyfrifol fod yn bresennol)
Cyfranogwyr 9-16 £ 250 (nid oes angen presenoldeb rhiant / gwarcheidwad)

oedrannau 11 - 16, 2 awr

8 neu lai o gyfranogwyr £ 200 (rhaid i 1 oedolyn cyfrifol fod yn bresennol)
Cyfranogwyr 9-16 £ 250 (nid oes angen presenoldeb rhiant / gwarcheidwad)

oedranau 11 - 16 gyda thrapîs hedegog 

8 neu lai o gyfranogwyr £ 250 (rhaid i 1 oedolyn cyfrifol fod yn bresennol)
Cyfranogwyr 9-16 £ 300 (nid oes angen presenoldeb rhiant / gwarcheidwad)

I archebu parti, defnyddiwch y ffurflen neu ffoniwch ni ar 02920 221 330.

Sylwer: ni allwn ddarparu bwyd, ond mae bosibilrwydd o defnydd ein gegin. Ymholwch gydag ein dderbynfa am hyn.

ArrayArray