SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Gwasnaethau

Eisiau rhywbeth arbennig ar gyfer eich digwyddiad mawr? Rydych yn y man cywir â NoFit State, cwmni syrcas cyfoes arweiniol y Deyrnas Unedig.

P'un a ydych yn fusnes sy'n chwilio am weithdy adeiladu tîm wedi'i dylunio'n arbennig neu berfformiad cinio ysblennydd i ddathlu llwyddiannau'r flwyddyn, neu riant sy'n edrych am y blaid ben-blwydd annisgwyl anhygoel, mae gennym ystod eang o wasanaethau sydd ar gael.

O leoliad canol y ddinas yng Nghaerdydd, rydym hefyd yn cynnig ystod wych o gyfraddau llogi cystadleuol ar gyfer ein hystafell fwrdd, gofod stiwdio a'r prif gyfleusterau ymarfer.

Cysylltwch â ni, neu edrychwch isod i gael gwybod sut y gallwn gefnogi eich anghenion.

Support a Bursary

Our Youth Circus Bursaries enable children and families who need extra support to experience the joy of circus for free. If you or your organisation can support a youth circus bursary, get in touch!

More Info