prosiect pontio: artistiaid ifanc

An anelu'n at raddedigion syrcas ieuenctid ac artistiaid ifanc sy'n byw, yn astudio neu'n gweithio yng Nghymru, sy'n dymuno dilyn gyrfa broffesiynol mewn syrcas.

Nod y Brosiect Artist Ifanc Prosiect hwn yw pontio'r bwlch rhwng graddio o syrcas ieuenctid a'r camau nesaf yn eich gyrfa syrcas.

Mae hyn yn sicrhau lle mewn ysgol syrcas yn y DU, Ewrop neu ymhellach i ffwrdd, neu drwy barhau â hyfforddiant annibynnol. Bydd y prosiect yn rhedeg dros 12 mis a bydd yn cynnig:

Dosbarthiadau Meistr
Yn cyflwyno gwahanol ymagweddau creadigol a thechnegol i syrcas 

Sesiynau Creu Deddfau
I gyflwyno creadigaeth eich darnau clyweliad.

Cyfleoedd Perfformio 
Fel rhan o gynhyrchu Circus Youth Circus NoFit State of Circus. Bydd Theatr y Courtyard, Circus Mundi yn cael ei berfformio fel rhan o Ŵyl deuluol ar 31ain Hydref yn Henffordd

Gweithdai Hyfforddi Athrawon ac Ymweliadau Cyfnewid Sgiliau yn y Deyrnas Unedig
I gynyddu eich sgiliau a chyfleoedd dysgu

 

preswyliad pontio ar gyfer artistiad ifanc

Dyddiad:Dydd Llun 15 Gorffennaf tan ddydd Gwener 19 Gorffennaf 2019, 9am – 4pm

Lleoliad: NoFit State Community Circus,
Four Elms Road, Adamsdown, Caerdydd, CF24 1LE

Agored i artistiaid syrcas ifanc (16-25) sydd â chysylltiad cryf â Chymru. Cymorth gyda chostau teithio a llety ar gael. Ebostiwch [email protected] erbyn 5 Gorffennaf i gadw lle.

Mae rhaglen y preswyliad wythnos o hyd yn cynnwys sesiynau gyda’r tiwtoriaid arbenigol Laura Murphy, Nat Whittingham, Simon Abel a George Orange.

Bydd yno hefyd sesiynau mentora personol, a chyfle i ddatblygu’ch gwaith a’i gyflwyno ar ddiwedd wythnos y preswyliad.

Amlinelliad o Raglen y Preswyliad:

-sesiynau gyda thiwtoriaid arbenigol trwy’r wythnos

-amser ymarfer unigol pryd y cewch gymhwyso’r syniadau a’r wybodaeth a gawsoch yn y sesiynau o dan arweiniad athro i’ch gwaith chi’ch hunan

-cyflwyno’r hyn rydych wedi bod yn gweithio arno i banel o weithwyr proffesiynol y diwydiant (ar y ffurf sydd fwyaf perthnasol i’ch maes creadigol penodol chi)

-sesiwn fentora i’ch helpu i greu cynllun datblygu personol

 

 

Supporters

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf