proseict pontio: athrawon

Wedi'i anelu at ymarferwyr syrcas Cymreig sydd am wneud y newid i addysgu yn ganolbwynt eu gyrfa broffesiynol

Mae'r rhaglen hon yn agored i athrawon syrcas ledled Cymru a bydd yn cynnwys sesiynau hyfforddi athrawon a sesiynau uniongyrchol sy'n cwmpasu hyfforddiant sgiliau cyffelyb megis rheoli ymddygiad, cyfathrebu ac ymgysylltu.

Bydd pob cyfle hyfforddi yn rhad ac am ddim i fynychu, ac mae cefnogaeth i dalu costau teithio neu ofalu ar gael ar gais.

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf