prosiect pontio: datblygiad proffesiynol

Cynnig dosbarthiadau meistr, micro gronfa ddatblygiad proffesiynol newydd a anelir at ymarferwyr syrcas proffesiynol a mynediad i fentora.

dosbarthiadau meistr datblygiad proffesiynol 

Fe'i cyflwynir mewn partneriaeth â Circomedia a'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Celfyddydau Circus, bydd y rhaglen hon o feistr meistr yn cwmpasu amrywiaeth o feysydd ymarfer sy'n canolbwyntio ar fusnes.

Mae dosbarthiadau meistr yn agored i holl weithwyr syrcas y DU ac maent yn costio £15 i fynychu.

Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, gall pobl yng Nghymru fynychu sesiynau yng Nghymru am ddim ac ymgeisio i NoFit State am gymorth i fynychu sesiynau yn Lloegr am ddim os oes angen. 

 

 


Cronfa bach datblygiad proffesiynol

Cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus gweithwyr proffesiynol syrcas â chysylltiad cryf â Chymru trwy ddarparu cymorth ariannol hyblyg a thargededig.

Mae hwn yn ficro-gronfa, sy'n darparu symiau bach o arian i dalu am y costau uniongyrchol nad yw arian mwy eraill yn gallu eu cefnogi.

Dyddiad cau'r cais nesaf: 1 Hyd 2018

 

  


mentora datblygiad proffesiynol

Gall unrhyw un sy'n ymgymryd â'r prosiect wneud cais i weithio gyda mentor datblygiad proffesiynol a fydd yn gweithio gyda nhw i ddatblygu cynllun datblygu personol.

 

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf