SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

prosiect pontio: Datblygu Sgiliau Proffesiynol

Cynigir sesiynau cyflwyno a dosbarthiadau meistr ar gyfer datblygiad proffesiynol. Anelir y rhain at ymarferwyr syrcas sy’n datblygu a rhai sydd wedi ennill eu plwyf

Bydd y rhaglen hon yn cynnwys dosbarthiadau meistr a sesiynau cyflwyno ar gyfer amryw o feysydd sy’n berthnasol i’r diwydiant, o gynllunio busnes i rigio.

Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, mae’r sesiynau’n agored i holl weithwyr syrcas proffesiynol Cymru, 16 oed a throsodd, ac maent am ddim.

Mae bwrsari gweithwyr llawrydd ar gael i dalu costau teithio, costau i’ch galluogi i gymryd rhan neu gostau gofal plant ac i roi taliad i chi am eich amser yn cymryd rhan.

 

Sesiynau sydd i ddod:

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf