SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

proseict pontio: Datblygu Sgiliau Syrcas

Cyfle i ddatblygu sgiliau technegol a chreadigol trwy sesiynau a gyflwynir gan artistiaid gwadd. Anelir y rhain at ymarferwyr syrcas ac athrawon ar wahanol lefelau

Rhwng Ionawr a Mawrth 2021, byddwn yn cyflwyno rhaglen hyfforddi i helpu athrawon syrcas i ymwneud yn hyderus â chyfran ehangach o’r gymdeithas.

Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, mae’r sesiynau’n agored i holl weithwyr syrcas proffesiynol Cymru, 16 oed a throsodd, ac maent am ddim.

Mae bwrsari gweithwyr llawrydd ar gael i dalu costau teithio, costau i’ch galluogi i gymryd rhan neu gostau gofal plant ac i roi taliad i chi am eich amser yn cymryd rhan.

 

sesiynau ar y gweill:

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf