Prosiect Pontio

Mae'r Prosiect Pontio yn rhaglen datblygiad artistiaid ac athrawon syrcas, a gynhelir gan cwmni syrcas NoFit State ac sydd wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Rhaglen datblygu proffesiynol, a gynhelir gan NoFit State Circus ac a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Rhaglen pontio i gefnogi datblygiad proffesiynol sydd wedi'i dargedu ar gyfer sector syrcas Cymru yw prosiect Pontio NoFit State. Trwy ddarparu cyfleoedd, hyfforddiant a mentora ar bwyntiau beirniadol o drosglwyddo proffesiynol, nod NoFit State yw cefnogi artistiaid syrcas, athrawon a chwmnļau newydd i ennill y sgiliau, y wybodaeth a'r hyder y mae eu hangen arnynt i wireddu eu huchelgeisiau creadigol.

y prosiectau

Bydd y prosiect yn darparu cefnogaeth wedi'i dargedu ar gyfer tri maes ymarfer:

prosiect pontio: artistiaid ifanc

Wedi anelu at raddedigion syrcas ieuenctid ac artistiaid ifanc sy'n byw, yn astudio neu'n gweithio yng Nghymru, sy'n dymuno dilyn gyrfa broffesiynol mewn syrcas.

 

 

prosiect pontio: athrawon

Wedi'i anelu at bobl syrcas Cymreig sydd am wneud y newid i addysgu yn ganolbwynt eu gyrfa broffesiynol

 

 

proseict pontio: datblygiad proffesiynol

Cynnig dosbarthiadau meistr, mentora a micro gronfa ddatblygiad proffesiynol newydd a anelir at ymarferwyr syrcas proffesiynol.


 

newyddion y prosiect 

Er mwyn ddarganfod mwy am y prosiect a chael manylion am gyfleoedd datblygu proffesiynol, gofrestrwch i adran Gyrfaoedd, Castio a Chyfleoedd Gwaith ein cylchlythyr

 

Cefnogwyr

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf