SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Prosiect Pontio

Rhaglen ddatblygu y sector syrcas yw Pontio, sy'n cael ei rhedeg gan NoFit State Circus a'i hariannu gan cyngor Celfyddydau Cymru.

Rhaglen ddatblygu y sector syrcas yw Pontio, sy'n cael ei rhedeg gan NoFit State Circus a'i hariannu gan cyngor Celfyddydau Cymru. Bwriad y rhaglen yw cynnig cefnogaeth hanfodol i artistiaid a gweithwyr proffesiynol ym myd y syrcas wrth iddynt bontio rhwng cyfnodau allweddol yn eu gyrfa ac mae wedi cynnig amrywiaeth eang o hyfforddiant arbenigol, buddsoddiad ariannol a chyngor proffesiynol i weithwyr syrcas ledled Cymru.

Hyfforddi Athrawon - Cynnig hyfforddiant i helpu athrawon syrcas i ymwneud yn hyderus â chyfran ehangach o’r gymdeithas

Datblygiad Sgiliau Proffesiynol - Cynnig sesiynau rhagarweiniol datblygiad proffesiynol a dosbarthiadau meistr wedi'u hanelu at ymarferwyr syrcas sy'n dod i'r amlwg ac sydd wedi'u sefydlu

Cefnogi Artistiaid Ifanc - Wedi'i anelu at raddedigion syrcas ieuenctid ac artistiaid ifanc (16-25) sy'n byw, yn astudio neu'n gweithio yng Nghymru, sy'n dymuno dilyn gyrfa broffesiynol mewn syrcas

Micro-gronfa a Dargedir - Cynigir cymorth ariannol a dargedir at:

Gweithwyr Syrcas Proffesiynol sydd ar ddechrau eu gyrfa

Gweithwyr syrcas proffesiynol croenliw boed yn ddu neu beidio

Gweithwyr syrcas proffesiynol sydd ag anabledd neu sy’n niwroamrywiol

Gweithwyr syrcas proffesiynol sy’n wynebu heriau ariannol

Hyfforddi Athrawon

Cynnig hyfforddiant i helpu athrawon syrcas i ymwneud yn hyderus â chyfran ehangach o'r gymdeithas

 

 

Datblygiad Sgiliau Proffesiynol 

Cynnig sesiynau rhagarweiniol datblygiad proffesiynol a dosbarthiadau meistr wedi'u hanelu at ymarferwyr syrcas sy'n dod i'r amlwg ac sydd wedi'u sefydlu

 

 

Cefnogi Artistiaid Ifanc

Wedi'i anelu at raddedigion syrcas ieuenctid ac artistiaid ifanc (16-25) sy'n byw, yn astudio neu'n gweithio yng Nghymru, sy'n dymuno dilyn gyrfa broffesiynol mewn syrcas


 

Micro-gronfa a Dargedir

Cynigir cymorth ariannol a dargedir at:

newyddion y prosiect 

Er mwyn ddarganfod mwy am y prosiect a chael manylion am gyfleoedd datblygu proffesiynol, gofrestrwch i adran Gyrfaoedd, Castio a Chyfleoedd Gwaith ein cylchlythyr

 

Cefnogwyr

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf