close

search

Prosiect Pontio

Rhaglen ddatblygu ar gyfer sector y syrcas yw Pontio. Caiff ei rhedeg gan NoFit State Circus a’i hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Rhaglen ddatblygu ar gyfer sector y syrcas yw Pontio. Caiff ei rhedeg gan NoFit State Circus a’i hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bwriad y rhaglen yw cynnig cefnogaeth hanfodol i artistiaid a gweithwyr proffesiynol ym myd y syrcas wrth iddynt bontio rhwng cyfnodau allweddol yn eu gyrfa ac mae wedi cynnig amrywiaeth eang o hyfforddiant arbenigol, buddsoddiad ariannol a chyngor proffesiynol i weithwyr syrcas ledled Cymru.

Bydd y rhaglen eleni yn adeiladu ar flwyddyn gyntaf y prosiect gan ganolbwyntio ar gynnig cefnogaeth i bedwar prif grŵp:

Artistiaid Ifanc - rhai rhwng 16 a 25 oed sy’n cymryd eu camau cyntaf ym mhroffesiwn y syrcas

Artistiaid sy’n Datblygu - unigolion a chwmnïau sydd yn 7 mlynedd gyntaf eu gyrfa yn y syrcas

Athrawon - rhai sy’n dysgu sgiliau syrcas fel proffesiwn

Gweithwyr syrcas proffesiynol - Rhai sydd wedi ennill eu plwyf yn sector y syrcas ac sy’n dymuno symud i’r lefel nesaf yn eu gyrfa.

Caiff y gweithgareddau i gefnogi gwaith syrcas yng Nghymru eu rhannu’n bedwar prif faes:

Datblygu Sgiliau Syrcas

Cyfle i ddatblygu sgiliau technegol a chreadigol trwy sesiynau a gyflwynir gan artistiaid gwadd. Anelir y rhain at ymarferwyr syrcas ac athrawon ar wahanol lefelau

 

 

Datblygu Sgiliau Proffesiynol

Cynigir sesiynau cyflwyno a dosbarthiadau meistr ar gyfer datblygiad proffesiynol. Anelir y rhain at ymarferwyr syrcas sy’n datblygu a rhai sydd wedi ennill eu plwyf 

 

 

Preswyliadau Artistiaid Ifanc

Anelir y rhain at rai sydd wedi dod trwy syrcas ieuenctid ac artistiaid ifanc (16-25) sy’n byw, yn astudio neu’n gweithio yng Nghymru ac sy’n dymuno cael gyrfa broffesiynol yn y syrcas


 

Micro-gronfa a Mentora 

Cynigir cefnogaeth trwy fentora a chymorth ariannol penodol i hybu datblygiad proffesiynol artistiaid, athrawon ac ymarferwyr ar wahanol lefelau

newyddion y prosiect 

Er mwyn ddarganfod mwy am y prosiect a chael manylion am gyfleoedd datblygu proffesiynol, gofrestrwch i adran Gyrfaoedd, Castio a Chyfleoedd Gwaith ein cylchlythyr

 

Cefnogwyr

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf