SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Cymryd Rôl ym Mryn Aber

Yn ystod gwyliau'r haf 2017, gweithiodd NoFit State Circus â United Welsh Housing i gynnig Cymryd Rôl, cyfres o weithdai syrcas wythnosol, yn ogystal â sesiynau celf ac amgylcheddol yn un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Caerffili, Bryn Aber.

Cymryd Rôl ym Mryn Aber: Haf 2017

Yn ystod gwyliau'r haf 2017, gweithiodd NoFit State Circus â United Welsh Housing i gynnig Cymryd Rôl, cyfres o weithdai syrcas wythnosol, yn ogystal â sesiynau celf ac amgylcheddol yn un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Caerffili, Bryn Aber. 

Cynhaliwyd gweithdai mynediad agored yng nghanol y gymuned, gaa rhoddodd cyfle i blant a'u teuluoedd i gmryd rhan mewn nifer o gweithgareddau a sgiliau syrcas cyffrous. Fe'u hyfforddwyd gan diwtoriaid proffesiynol NoFit State ac yn gyflym iawn, fe adeiladwyd eu hyder wrth iddynt meistroli sgiliau newydd. Gwnaethant chwarae a dysgu wrth iddynt gydweithio, ac fe dyfodd ymdeimlad cryf o gyfeillgarwch ochr yn ochr â ffrindiau newydd. 

Datblygwyd y sesiynau celf ac amgylcheddol â’r gymuned lleol, gan sicrhau bod y sesiynau yn ddefnyddiol iawn, yn ogystal â fod yn hwyl ac yn ddiddorol iddynt. Trefnwyd prosiectau celf ailgylchu i droi sbwriel yn drysor, a trwy gweithgareddau garddio cymunedol, plannwyd bylbiau a hadau mewn ardaloedd oedd heb eu defnyddio yn gynt. Un o lwyddiannau arbennig y prosiect oedd datblygiad murlun trefol mawr, a chafodd ei lunio a'i baentio â frwdfrydedd mawr gan y drigolion lleol. Fe gyfeiliwyd hyn â phaneli croes-bwyth wedi’i ailgylchu a chafodd eu cwblhau gan y drigolion, ac nawr mae’r ardal parcio lleol wedi cwbl trawsnewid.

Daeth y prosiect i’w ben â pharti stryd bywiog â'r holl gymuned ynghyd unwaith eto i ddathlu y llwyddiant ysgubol. Roedd y ffair yn cynnwys bwyd a chafodd ei greu gan y trigolion, perfformiadau syrcas, gweithdai, gweithgareddau celf, a theithiau o amgylch y gweithiau garddio a’r murlun. Nododd ddiwedd haf lwyddiannus ym Mryn Aber ac roedd hefyd yn cynrychioli cychwyniad cyfathrebiad ac ymgysylltiad o fewn y gymuned lleol. Roedd yn dathlu’r cyffro y gall syrcas ei greu, a'i allu i gael ei ddefnyddio gydag amrywiaeth o weithdai i roi llais i'r gymuned a'r hyder i greu y newidiadau positif maent am eu gweld mwyaf.

Roedd Cymryd Rôl yn bartneriaeth gyda United Welsh na fyddai wedi bod yn bosib heb gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Gwobrau'r Loteri Fawr i Bawb a Chronfa CultureStep Celfyddydau a Busnes Cymru

Help create more projects like this

You can support our work in many different ways. To find out how to do this, head over to our support page.

More Info
CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf