SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Syrcas Stwnsh

Mae Syrcas Stwnsh yn rhaglen 6 wythnos o ddosbarthiadau syrcas ieuenctid hygyrch, Cymraeg a fydd ar gael yn ddigidol yn ardaloedd mwyaf anghysbell Cymru.

Mae Syrcas Stwnsh yn rhaglen 6 wythnos o ddosbarthiadau syrcas ieuenctid hygyrch, Cymraeg a fydd ar gael yn ddigidol yn ardaloedd mwyaf anghysbell Cymru.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer plant a phobl ifanc 5-16 oed yng Nghymru sy’n methu cymryd rhan mewn gweithgareddau syrcas am resymau daearyddol. Mae’n gyfle iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau syrcas am y tro cyntaf gan ymarfer a gwella eu sgiliau Cymraeg ar yr un pryd. Bydd y dosbarthiadau ar-lein yn hygyrch a byddant yn cael eu trefnu yn unol ag anghenion y grŵp o ran lefel eu sgiliau syrcas, lefel eu Cymraeg a’u hoedran.

Bydd y prosiect yn cychwyn ym mis Hydref 2020. Gwahoddir ysgolion, sefydliadau a hybiau cymunedol sy’n gwasanaethu plant sy’n methu cymryd rhan mewn gweithgareddau syrcas am eu bod yn byw mewn ardal anghysbell i gymryd rhan yn y rhaglen 6-wythnos gyntaf yn hollol ddi-dâl, diolch i gymorth Cyngor Celfyddydau Cymru. Caiff y plant ymuno â’r dosbarthiadau o’u cartrefi os yw eu sir mewn cyfnod clo, neu o 'swigen’ yn eu hysgol, canolfan gymuned neu ganolfan debyg fel arall.

Bydd angen cysylltiad â’r rhyngrwyd a dyfais electronig (cyfrifiadur, gliniadur neu lechen) er mwyn cymryd rhan yn y dosbarthiadau byw ar-lein ond, os oes ar sefydliadau neu unigolion angen cymorth digidol ychwanegol i’w galluogi i gymryd rhan, byddwn yn ceisio'u helpu os oes modd.

Rydym yn derbyn ceisiadau i gymryd rhan yn y rhaglen yn awr. Bydd ceisiadau a ddaw i law cyn 12 Hydref yn fwy tebygol o gael eu derbyn ar y rhaglen gan mai nifer gyfyngedig o lefydd sydd ar gael. 

Ymgeisio yma

 

 

 

supported by

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf