SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Spotlight UK Circus

Menter dan arweiniad NoFit State Circus a Crying Out Loud yw Spotlight UK Circus. Caiff ei hariannu gan yr Arts Council England International Showcasing Fund. Daw’r fenter ar gyfnod pwysig iawn yn natblygiad syrcas gyfoes Prydain.

Menter dan arweiniad NoFit State Circus a Crying Out Loud yw Spotlight UK Circus. Caiff ei hariannu gan yr Arts Council England International Showcasing Fund.

Daw’r fenter ar gyfnod pwysig iawn yn natblygiad syrcas gyfoes Prydain. Dros y 30 mlynedd ddiwethaf, mae syrcas gyfoes wedi dod yn rhan hanfodol o’n bywyd diwylliannol ac, yn y degawd diwethaf, bu cynnydd mawr yn swm ac yn ansawdd y gwaith a gynhyrchir ym Mhrydain. Erbyn hyn, mae nifer o gwmnïau yn barod i gymryd y cam nesaf, a dechrau teithio'n rhyngwladol.

Trwy Spotlight UK Circus, caiff hyd at 10 o artistiaid syrcas gorau'r Deyrnas Unedig gyfle i gyflwyno’u gwaith mewn tair gŵyl ryngwladol allweddol: CIRCa festival du cirque actuel 20 – 29 Hydref 2017; Ffair Syrcas Subcase Subtopia 14 – 17 Tachwedd 2017 a Festival OFF d’Avignon Gorffennaf 2018.

Nod hyn yw codi ymwybyddiaeth o waith syrcas gyfoes Prydain yn rhyngwladol, cynyddu gallu cwmnïau o Brydain i hyrwyddo'u hunain a theithio'r byd, a datblygu a chynnal rhwydwaith newydd o gwmnïau syrcas gyfoes teithiol.

Bydd cyfle i gynulleidfaoedd weld creadigaethau cyffrous o Brydain, ac fe gaiff nifer o artistiaid ddod i gysylltiad â phartneriaid rhyngwladol posibl, ac elwa ar waith mentora a chefnogi pwrpasol gan naill ai NoFit State Circus neu Crying Out Loud. Trwy gyflwyno gwaith mewn cyd-destun newydd byddwn yn rhoi cyfle i artistiaid herio’u harferion eu hunain gan wella’r cynnwys artistig a’r gwaith datblygu.

ewch i wefan spotlight

Support us

This is your chance to run away with the circus! Help us continue to change lives through our projects and enthuse our audiences with our awe inspiring contemporary circus productions.

More Info
CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf