SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

The Denial This is Forever

Gwaith Newydd gan Eric McGill, gyda chefnogaeth NoFit State

Cyfuniad o amgueddfa, gêm fideo realistig a pherfformiad byw yw The Denial This is Forever ac mae’n mynd i’r afael â chyfyngiadau a gwendidau ymwneud â phobl trwy’r cyfryngau digidol.

Ar ôl cael eich arwain trwy gyfres o ddarnau syrcas digidol gan fframiau lluniau digidol, gwaith taflunio a llwybr o ganhwyllau bach byddwch wedi cael llond bol ar sgriniau ac yn dyheu am weld person go iawn o gig a gwaed yn symud trwy’r awyr ar y trapîs.

Perfformiad hybrid undyn ar y trapîs yw The Denial This is Forever. Gwahoddir criw bach o’r gynulleidfa i ystyried sut mae’r duedd newydd i ddibynnu’n drwm ar dechnoleg ddigidol ar gyfer gwaith, hamdden a chymdeithasu wedi newid eu bywydau. Mae sgriniau a thechnoleg wedi cymryd lle llawer o gysylltiadau wyneb-yn-wyneb. Rydym wedi bod o dan yr argraff mai dros dro mae hyn ond beth pe bai’n para am byth?

 

Dyddiadau

20 Mai - 6 Mehefin 2021, nos Iau tan nos Sul, 7pm a 9pm

(ar wahân i 3 a 4 Mehefin, un sioe am 8:30pm)

Bwcio

 

 

rhagor o wybodaeth

Ewch i ericmcgill.net

 

ar gael i fynd ar daith

Cysylltwch yn uniongyrchol trwy ericmcgill.net

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf