SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

syrcas ddoe, heddiw ac yfory

Prosiect dan arweiniad New Vic Theatre, Newcastle-under-Lyme i ddathlu 250 mlwyddiant syrcas yn 2018 oedd Circus Past, Present and Future.

syrcas ddoe, heddiw ac yfory yn “y pentref syrcas”

Dyddiadau’r Prosiect:22 Chwefror - 21 Ebrill 2018

250 o flynyddoedd ar ôl i Philip Astley ddyfeisio’r syrcas, cododd NoFit State bentref syrcas yn ei dref enedigol, Newcastle-under-Lyme. Trefnwyd Pentref Syrcas Ryecroft mewn partneriaeth â’r New Vic Theatre fel rhan o Circus Past, Present and Future ac roedd yn lle delfrydol i gynnal premiere creadigaeth newydd y cwmni, LEXICON, ac i lansio blwyddyn o ddathliadau.

Roedd y prosiect yn cynnwys arddangosfa luniau, ‘Themes and Stories’ gan Mark Robson a fu’n ffotograffydd i’r cwmni ers blynyddoedd; rhaglen Artistiaid Preswyl; gŵyl ieuenctid CircusWorks; ynghyd â ‘STATE OF PLAY’, confensiwn syrcas o’r hen deip; a chynhadledd a gynhaliwyd rhwng 13 ac 18 Ebrill.

Tair Pabell Fawr. Pum cwmni. Un sioe newydd. Pedwar darn o waith ar y gweill. Tri digwyddiad yn canolbwyntio ar y sector.

lexicon:y creu a’r premiere

22 Chwefror - 28 Mawrth 2018 (Premiere Byd)

Ar ôl cyfnod o bedair blynedd yn ymchwilio a datblygu, cafodd sioe LEXICON ei chreu un mis Chwefror rhewllyd yn Newcastle-under-Lyme.

artistiaid preswyl

Roedd yn bleser cael cwmni Bassline Circus, Zaq Andel, Blake's Circus a Milton Lopes, a fu’n datblygu ac yn rhannu eu syniadau a’u gwaith yn ystod ein cyfnod yn Newcastle-under-Lyme.

the state of play:confensiwn syrcas o’r hen deip

13 – 16 Ebrill, 2018

Yn ysbryd Circus 250, daeth perfformwyr ac ymarferwyr o bob oed a phob arddull syrcas ynghyd i rannu sgiliau, i gymryd rhan mewn rhaglen o weithdai, dosbarthiadau meistr mewn technegau hen a newydd, hyfforddiant llecynnau agored a nosweithiau cymdeithasol. 

the state of the art:cynhadledd syrcas flaengar

17 – 18 Ebrill, 2018

 

Cynlluniwyd y cynulliad hwn trwy ymgynghori â’r sector. Daeth â gwneuthurwyr a meddylwyr ynghyd i archwilio, cwestiynu, procio a rhannu am y math o syrcas rydym yn ei gynhyrchu heddiw.

themes and stories:arddangosfa syrcas

28 Mawrth - 21 Ebrill

Mark Robson, ffotograffydd NoFit State ers blynyddoedd, oedd curadur ein harddangosfa ffotograffig, ‘Themes and Stories". Mae’n cymharu dyddiau cynnar y syrcas â’r sefyllfa heddiw, gyda chasgliad o luniau’n cynnwys triciau arbenigol, actiau traddodiadol a chipluniau ar fywyd bob-dydd y tu ôl i’r llenni.

dyddiadau’r prosiect

22 Chwefror - 28 Mawrth 2018
Creu LEXICON

19 - 23 Mawrth 2018
Preswyliad Bassline

26 - 30 Mawrth 2018
Preswyliad Zaq Andel

28 Mawrth 2018
Premiere Byd Lexicon

28 Mawrth - 21 Ebrill
Themes and Stories: Arddangosfa o ffotograffau syrcas gan Mark Robson

2 – 7 Ebrill 2018
Gŵyl Syrcas Ieuenctid CircusWorks

5 - 12 Ebrill 2018
Preswyliad Blake's Circus  

13 - 16 Ebrill 2018
The State of Play: Confensiwn 

17 - 18 Ebrill 2018
The State of the Art: Cynhadledd  

18 Ebrill 
Sioe Preswyliad Milton Lopes

Support us

This is your chance to run away with the circus! Help us continue to change lives through our projects and enthuse our audiences with our awe inspiring contemporary circus productions.

More Info
CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf