SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

syrcas: 250 oed a’n dal yn ifanc

Prosiect treftadaeth creadigol, 9 mis o hyd, a arianwyd gan raglen grantiau Gwreiddiau Ifanc Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer Syrcas Ieuenctid NoFit State, oedd Syrcas: 250 Oed a’n Dal yn Ifanc.

Rhoddodd Syrcas: 250 Oed A'n Dal Yn Ifanc gyfle i'n syrcas Ieuenctid talentog gysylltu â chyfraniad unigryw Cymru at ddatblygiad syrcas dros y 250 mlynedd diwethaf, gan arwain at berfformiad terfynol fel rhan o ddathliadau y DU gyfan sy'n marcio 250 mlynedd ers syrcas yn 2018.

Yn 2017, cafodd NoFit State Circus arian trwy raglen Gwreiddiau Ifanc Cronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF) i arwain aelodau o’i Syrcas Ieuenctid ar daith greadigol trwy hanes byd y syrcas, fel rhan o ddathliadau 250 mlwyddiant y syrcas fodern yn 2018.

Roedd Circus: 250 Oed a’n Dal yn Ifanc yn brosiect treftadaeth creadigol, 9 mis o hyd, dan arweiniad NoFit State Circus ac aelodau dawnus ei Syrcas Ieuenctid oedd i gyd rhwng 5 a 18 oed.

Bu’r prosiect yn edrych ar gyfraniad unigryw Cymru at ddatblygiad byd y syrcas dros y ddwy ganrif a hanner ddiwethaf gan gyrraedd penllanw gyda pherfformiad a oedd yn rhan o ddathliadau dau can mlwyddiant a hanner y syrcas.

Bu Syrcas Ieuenctid NoFit State yn cydweithio â’u partneriaid treftadaeth, Archifau Morgannwg, i chwilota a darganfod hanes coll byd y syrcas yng Nghymru; gan gribinio’r archifau, sgwrsio gydag arbenigwyr syrcas, a hyd yn oed gael profiad o weithdai ymarferol yn sgiliau anghofiedig y syrcas. Cawsant weithdai creadigol a sgyrsiau gydag aelodau proffesiynol NoFit State wrth greu LEXiCON.

Trwy gydweithio â’r corff creadigol ProMo-Cymru, cafodd perfformwyr ifanc addawol NoFit State gyfle i ddysgu sut i ddogfennu’r prosiect a chreu blogiau fideo difyr am eu profiad.

Support us

This is your chance to run away with the circus! Help us continue to change lives through our projects and enthuse our audiences with our awe inspiring contemporary circus productions.

More Info
CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf