SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

block a chymdeithas tai unedig cymru

Bu NoFit State Circus yn cydweithio â Chymdeithas Tai Unedig Cymru o Gaerffili i gyflwyno perfformiadau a gweithdai arbennig ym Mryn Aber, Lansbury Park, Aberbargoed a Thredegar yn ystod haf 2016.

BLOCK a Chymdeithas Tai Unedig Cymruhaf 2016

Bu NoFit State Circus yn cydweithio â Chymdeithas Tai Unedig Cymru o Gaerffili i gyflwyno perfformiadau a gweithdai arbennig ym Mryn Aber, Lansbury Park, Aberbargoed a Thredegar yn ystod haf 2016.

Yn ystod pum wythnos gwyliau’r haf, bu NoFit State yn cynnig gweithdai wythnosol mewn acrobateg a parkour i bobl yr ardal. Cawsant weld sut i berfformio sgiliau o’r sioe awyr agored newydd, BLOCK, a ddatblygwyd ar y cyd gan NoFit State Circus a Motionhouse Dance.

Roedd y gweithdai’n arwain at berfformiadau o BLOCK mewn cymunedau lleol fel rhan o daith y sioe o gwmpas Prydain.Cafodd pobl yr ardal gyfle i weld y sgiliau yr oedden nhw wedi’u dysgu yn cael eu perfformio yn y sioe, ac fe gafodd rhai o’r plant gyfle i ddangos eu sgiliau yn y perfformiadau.

Cafodd y prosiect hwn oedd yn bartneriaeth rhwng NoFit State a Chymdeithas Tai Unedig Cymru wobr y Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned gan Celfyddydau a Busnes Cymru.Roedd yn enghraifft wych o’r manteision pendant a all ddod i gymuned trwy bartneriaeth rhwng y celfyddydau a busnes.

Ni fuasai modd cynnal y prosiect heb gefnogaeth Cymdeithas Tai Unedig Cymru a chronfa CultureStep Celfyddydau a Busnes Cymru.

Help create more projects like this

You can support our work in many different ways. To find out how to do this, head over to our support page.

More Info
CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf