SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Prosiectau

From festivals and community projects to corporate partnerships and sector support initiatives, NoFit State engages in a range of projects to benefit a wide variety of people.

Circus Past, Present and Future

Circus Past, Present and Future is project led by New Vic Theatre in Newcastle-under-Lyme, celebrating 250 years of circus in 2018.

The Denial This is Forever

Gwaith Newydd gan Eric McGill, gyda chefnogaeth NoFit State

Mwy o wybodaeth

Prosiect Pontio

Rhaglen ddatblygu y sector syrcas yw Pontio, sy'n cael ei rhedeg gan NoFit State Circus a'i hariannu gan cyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy o wybodaeth

Syrcas Amrywiol

Gwneud dosbarthiadau syrcas yn fwy hygyrch i blant a phobl ifanc.

Mwy o wybodaeth

Syrcas Stwnsh

Mae Syrcas Stwnsh yn rhaglen 6 wythnos o ddosbarthiadau syrcas ieuenctid hygyrch, Cymraeg a fydd ar gael yn ddigidol yn ardaloedd mwyaf anghysbell Cymru.

Mwy o wybodaeth

Partneriaeth â Circus Zambia ac Ingoma Nshya

Rydym wedi cael y pleser o ddatblygu perthynas newydd â dau gwmni anhygoel o wahanol rannau o Affrica.

Mwy o wybodaeth

Syrcas yn yr ysgol - into the light

Aeth y prosiect hwn â’r syrcas i’r ysgol fel rhan o bartneriaeth gydag Ysgol Gynradd Adamsdown.

Mwy o wybodaeth

gweithdai plant mewn angen

Mae gweithdai syrcas di-dâl Plant mewn Angen yn rhan o brosiect dwy flynedd i gyflwyno syrcas i blant a phobl ifanc rhai o wardiau mwyaf difreintiedig Caerdydd.

Mwy o wybodaeth

Circus to the Streets

What happens when a group of young circus performers take their skills to the streets...

Mwy o wybodaeth

Circus Mundi

I ddathlu 250 mlwyddiant syrcas, daeth NoFit State â’u doniau ifanc mwyaf addawol ynghyd i berfformio darn newydd, a ddyfeisiwyd yn arbennig ar gyfer gŵyl deuluol yn Swydd Henffordd.

Mwy o wybodaeth

Circus Punks

Perfformiad heriol gan gymuned hynod ddawnus NoFit State yw Circus Punks.

Mwy o wybodaeth

syrcas: 250 oed a’n dal yn ifanc

Prosiect treftadaeth creadigol, 9 mis o hyd, a arianwyd gan raglen grantiau Gwreiddiau Ifanc Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer Syrcas Ieuenctid NoFit State, oedd Syrcas: 250 Oed a’n Dal yn Ifanc.

Mwy o wybodaeth

y pentref syrcas, avignon

Bydd pedwar o gwmnïau syrcas gyfoes gorau'r Deyrnas Unedig yn mynd gyda NoFit State i ddangos eu sioeau yn un o wyliau celfyddydau gorau Ffrainc, Avignon Le Off.

Mwy o wybodaeth

syrcas ddoe, heddiw ac yfory

Prosiect dan arweiniad New Vic Theatre, Newcastle-under-Lyme i ddathlu 250 mlwyddiant syrcas yn 2018 oedd Circus Past, Present and Future.

Mwy o wybodaeth

As a Tiger in the Jungle

Circus Xanti / Ali Williams Productions, Supported by NoFit State

Mwy o wybodaeth

Spotlight UK Circus

Menter dan arweiniad NoFit State Circus a Crying Out Loud yw Spotlight UK Circus. Caiff ei hariannu gan yr Arts Council England International Showcasing Fund. Daw’r fenter ar gyfnod pwysig iawn yn natblygiad syrcas gyfoes Prydain.

Mwy o wybodaeth

Mae Yna Le // There is a place

2016 | digwyddiad theatrig cymunedol, cyffrous i ddathlu agor Pontio, Bangor

Mwy o wybodaeth

Cymryd Rôl ym Mryn Aber

Yn ystod gwyliau'r haf 2017, gweithiodd NoFit State Circus â United Welsh Housing i gynnig Cymryd Rôl, cyfres o weithdai syrcas wythnosol, yn ogystal â sesiynau celf ac amgylcheddol yn un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Caerffili, Bryn Aber.

Mwy o wybodaeth

block a chymdeithas tai unedig cymru

Bu NoFit State Circus yn cydweithio â Chymdeithas Tai Unedig Cymru o Gaerffili i gyflwyno perfformiadau a gweithdai arbennig ym Mryn Aber, Lansbury Park, Aberbargoed a Thredegar yn ystod haf 2016.

Mwy o wybodaeth