close

search

Taith LEXICON yn 2020 i gychwyn yn y Roundhouse

Mae’n brofiad cyffrous cyhoeddi mai yn y Roundhouse y bydd perfformiadau cyntaf LEXICON yn Llundain, rhwng 3 a 18 Ionawr 2020.

Mae’n brofiad cyffrous cyhoeddi mai yn y Roundhouse y bydd perfformiadau cyntaf LEXICON yn Llundain, rhwng 3 a 18 Ionawr 2020. Mae’r Roundhouse yn un o’r canolfannau perfformiadau byw mwyaf anhygoel yn y byd ac mae’r enwau mwyaf ym myd cerdd, theatr, syrcas a’r gair llafar yn cyflwyno ar y llwyfan bob dydd.

Cafwyd pabell lawn ar gyfer perfformiadau o LEXICON i ym Marseille, Arberth a Lyon hyd yma yn 2019 a bydd yn ymweld ag Antwerp cyn dychwelyd i Brydain ar gyfer perfformiadau mis Ionawr.

Dywedodd Tom Rack, Cyd-sefydlydd a Chyfarwyddwr Artistig NoFit State: “Mae’n deimlad cyffrous cael dod â’n sioe newydd, LEXICON, i Lundain. Roedd ein sioeau eraill fel BIANCO yn sioeau awyrgampau ysblennydd yn y dull ‘promenâd’ lle roedd y gynulleidfa’n cerdded o gwmpas a’r perfformio’n digwydd o’u cwmpas ac uwch eu pennau.

“Ond yn LEXICON rŷn ni’n cofleidio gwreiddiau syrcas gyda’r gynulleidfa’n eistedd mewn cylch traddodiadol a byddwn yn dangos sgiliau a thechnegau mwy traddodiadol hefyd. Er hynny, bydd yno awyrgampau syfrdanol, ynghyd â delweddau hardd a cherddoriaeth fyw gyffrous, ond gallwn berfformio ar lwyfan hefyd, sy’n agor y drws ar fyd o bosibiliadau cynhyrfus.”


Y tro diwethaf i NoFit State berfformio yn y Roundhouse oedd yn 2012/13 gyda Bianco a ddaeth yn ôl i Lundain, i Ganolfan y Southbank, yn 2017. Mae gan y Roundhouse draddodiad cryf o gyflwyno syrcas a hyrwyddo syrcas gyfoes fel math o gelfyddyd ac fel llwybr creadigol ar gyfer talent ifanc. Bydd rhaglen gysylltiedig o weithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl ifanc 11–25 oed yn cyd-fynd â’r cynhyrchiad.


Dywedodd Marcus Davey, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig Roundhouse: “Rydym wrth ein bodd o gael croesawu NoFit State yn ôl i’r Roundhouse, nid yn unig i ysbrydoli cynulleidfaoedd â’u sioe newydd ysblennydd ond hefyd i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o berfformwyr syrcas â’u gwaith cyfranogol disglair."


Bydd y tocynnau ar werth i’r cyhoedd o heddiw ymlaen, dydd Mercher 17 Gorffennaf. Am gyfnod, bydd bargen gynnar i’w chael ar docynnau, gan roi 20% o ostyngiad ar docynnau Band A a Band B. Gallwch brynu tocynnau oddi ar wefan y Roundhouse.


Gwybodaeth ar gyfer bwcio

Roundhouse
Chalk Farm Rd, Camden Town, Llundain NW1 8EH

Perfformiad cyntaf: 3 Ionawr 2020
Perfformiad olaf: 18 Ionawr 2020

Manylion y Swyddfa Docynnau
http://www.roundhouse.org.uk/
0300 6789 222
Tocynnau o £15*
*Codir ffioedd archebu

Related Articles