close

search

lansio prosiect pontio

Mae NoFit State yn falch o gyhoeddi lansiad prosiect pontio, rhaglen newydd flwyddyn-hir o gymorth datblygu proffesiynol ar gyfer y sector syrcas yng Nghymru.

Mae NoFit State yn falch o gyhoeddi lansiad rhaglen newydd flwyddyn-hir o gymorth datblygu proffesiynol ar gyfer y sector syrcas yng Nghymru. Nod y prosiect Pontio yma yw i gefnogi artistiaid, athrawon a chwmnïau syrcas Cymreig sy’n dod i’r amlwg ac sydd ar bwyntiau allweddol o bontio proffesiynol, trwy ddarpariad arbenigol o hyfforddiant, cefnogaeth a mentora.

Bydd y prosiect yn cefnogi tri maes ymarferiaeth:

Prosiect Pontio Artistiaid Ifanc 
wedi'i anelu at raddedigion syrcas ieuenctid ac artistiaid ifanc rhwng 18 a 25 oed

Pontio: athrawon
wedi'i anelu at athro neu athrawes syrcas sy'n edrych i ddatblygu ei sgiliau cyfathrebu ac allgymorth 

Pontio: datblygiad proffesiynol
wedi'i anelu at gwmnïau ac artistiaid sy'n dod i'r amlwg, ac sy'n edrych i ddatblygu eu gwaith eu hunain am y tro cyntaf

 

Prosiect Pontio Artistiaid Ifanc 

Nod prosiect yr Artistiaid Ifanc yw pontio'r bwlch rhwng graddio syrcas ieuenctid a’r camau nesaf yn dilyniant eich gyrfa. Boed yn sicrhau lle mewn ysgol syrcas yn y DU, Ewrop neu ymhellach i ffwrdd, neu drwy barhau â hyfforddiant annibynnol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 canol dydd 21ain Medi

Gwnewch gais yma

 

Pontio: athrawon

Mae'r rhaglen hon yn agored i athrawon syrcas o bob cwr o Gymru a bydd yn cynnwys sesiynau hyfforddi athrawon uniongyrchol ac hyfforddiant sgiliau cyflenwol megis rheoli ymddygiad, cynyddu mynediad ac ymgysylltiad.

 
Bydd manylion sesiynau hyfforddi athrawon yn cael eu diweddaru ar y wefan wrth iddynt cael eu cadarnhau.
 
 

Trawsnewidiadau: datblygiad proffesiynol

Fe'i cyflwynir mewn partneriaeth â Circomedia a'r National Centre for Circus Arts, mae'r rhaglen o ddosbarthiadau meistr yma yn agored i artistiaid o bob gornel y DU.

Gan gyhoeddi'r tri dosbarth meistr cyntaf:

Codi arian ar gyfer Syrcas: Cymru
Syrcas a Risg 
Pwy rydych chi'n gwneud gwaith a sut i'w werthu 

Mae dosbarthiadau meistr yn agored i holl weithwyr syrcas y DU a’u cost yw £15 yr un i fynychu. Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, gall ymarferwyr sy’n byw yng Nghymru fynychu'r sesiynau am ddim. 

 

Cronfa-meicro datblygiad proffesiynol

Mae'r cronfa-meicro newydd hon, a weinyddir gan NoFit State Circus, yn agored i geisiadau gan unrhyw ymarferydd syrcas sydd â chysylltiad cryf â Chymru. Gallai gefnogi'r gost o fynychu hyfforddiant allanol, teithio i weld gwaith, hiro gwagle, gweithio gyda chydweithiwr creadigol neu beth bynnag fydd yn cefnogi eu datblygiad proffesiynol a chreadigol orau.

Dyddiad cau rownd gyntaf 1af Hydref

Gwnewch cais yma

 

mentora 

Gall unrhyw ymarferydd syrcas yng Nghymru sy'n ymgysylltu â phrosiect traws-eang ehangach wneud cais i'w gysylltu â mentor datblygiad proffesiynol. Byddant yn gweithio gyda'i gilydd i ddiffinio ei ddyheadau proffesiynol yn y dyfodol a datblygu cynllun Datblygiad Personol.

 
 

Related Articles