SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

nodyn pwysig: gohirio dosbarthiadau a pherfformiadau

Annwyl Ffrindiau a Theulu NoFit State,

Yn gyntaf, ac yn bwysicaf, mae pawb yn NoFit State Circus yn gobeithio’ch bod chi a’ch anwyliaid yn iach. Oherwydd y sefyllfa bresennol sy’n effeithio ar bawb ohonom, bu’n rhaid i ni ohirio perfformiadau Lexicon a chanslo’r holl ddosbarthiadau yn Four Elms am y tro.

Gobeithio y gallwn gynnal perfformiadau Lexicon yng Nghaerdydd cyn diwedd y flwyddyn ac ailddechrau’r dosbarthiadau cyn gynted ag y bydd yn ddiogel. Rydym wrthi’n creu ffyrdd newydd i bawb gymryd rhan a chadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod anodd hwn a byddwn yn rhannu’r syniadau hyn i gyd gyda chi cyn gynted ag y gallwn.

Os ydych wedi archebu rhywbeth oddi wrthym, fe wnawn ni gysylltu â chi mor fuan ag y gallwn. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar oherwydd gallai gymryd mwy o amser nag arfer.

Bydd y misoedd nesaf yn eithriadol o anodd i bawb ohonom ac rydym yn gofyn i bawb ystyried rhoi rhodd i ni heddiw os gallant. Byddwch yn ein helpu i barhau yn rhan egnïol o fyd y syrcas ymhell i’r dyfodol.

 

Mae angen eich cefnogaeth arnom yn awr yn fwy nag erioed

 

 

Mae hwn yn gyfnod heriol iawn ond gallwn ddod trwyddo gyda’n gilydd. Cymerwch ofal.

Oddi wrth y tîm i gyd yn NoFit State.

 

 

Related Articles