close

search

BLOCK yn teithio i Dde Corea

BLOCK, cydgynhyrchiad cyffrous NoFit State Circus a Motionhouse, yn paratoi i ymweld ag Asia

Cynhelir un o premieres mwyaf cyffrous BLOCK hyd yma ar strydoedd Seoul, prifddinas De Corea. Caiff BLOCK ei berfformio ar Sgwâr Gwanghwamun ar 5 a 6 Hydref 2018 fel rhan o Ŵyl Celfyddyd Stryd Seoul, yr ŵyl fwyaf ei maint a mwyaf cyffrous o'i math yng Nghorea.

Mae'r cydgynhyrchiad dyfeisgar rhwng NoFit State Circus a Motionhouse, gyda Kevin Finnan yn gyfarwyddwr a Paul Evans yn gyfarwyddwr syrcas, yn ymwneud â chanlyniadau'r ymdoddi rhwng dawns a syrcas wrth i'r perfformwyr drin a thrafod ugain o flociau enfawr. Caiff y rhain eu tynnu oddi wrth ei gilydd a'u hailffurfio'n gant a mil o siapiau i'r perfformwyr chwarae arnynt, eu symud a'u harchwilio.

Hon yw trydedd flwyddyn BLOCK ar daith a bydd yn mentro i farchnad ryngwladol hollol newydd. Bu'n flwyddyn uchelgeisiol o deithio eisoes i'r cynhyrchiad, gan ddechrau ym mis Ebrill gyda pherfformiad yng Ngemau'r Gymanwlad yn Awstralia. Yn ogystal eleni, perfformiwyd y sioe yn yr Alman, Gwlad Belg, Awstria, Hwngari, Ffrainc, Sbaen a Phrydain.

Mae ychydig o gyfleoedd i weld BLOCK ym Mhrydain cyn iddo gychwyn am Dde Corea. Dyddiadau isod.

 

Dyddiadau Taith BLOCK 2018

Festival of Imagineers, Cadeirlan Coventry
19 Medi 2018

Lancashire Encounter Festival, Winckley Square Gardens, Preston
21 Medi - 22 Medi 2018

Derby Feste, Derby
29 Medi 2018

Lincoln Performing Arts Center, Corn Hill
30 Medi 2018

Gŵyl Celfyddyd Stryd Seoul, Sgwâr Gwanghwamun
5 - 6 Hydref 2018

Related Articles