close

search

Hyfforddiant dan Oruchwyliaeth

Mae sesiynau hyfforddiant dan orchuwyliaeth yn sesiynau sy'n cael eu archebu ymlaen llaw lle gall aelodau'r gymuned cael llofnod o gymeradwyaeth i fynychu.

Cymhwyster  

  • myfyrwyr sgil awyrol lefel 3 neu'n fwy
  • myfyrwyr sgil y ddaear o unrhyw lefel
  • Aelod NoFit State (£5 y flwyddyn)
  • Rhaid cael llofnod o gymeradwyaeth gan athro

Proses 'cymeradwyo'

Caiff cymeradwyaeth ei wneud gan eich athro ar y pryd, ac mae'n rhaid cael cymeradwyaeth ar bob sgil rydych am ei hyfforddi. Gallwch gwneud cais am hyn trwy'r ffurflen, drws nesaf.

Prisiau

£5 y sesiwn (archeb misol)
£8 a sesiwn unigol (dylai cael ei archebu ymlaen llaw)

Peidiwch anghofio: rhaid ymuno fel aelod y gymuned NoFit State i fynychu'r sesiynau yma (£5 y flwyddyn).

Archebu 

Caiff sesiynau eu archebu drwy's Dderbynfa. Nud yw hyn yn bosib ar-lein am y tro.

Sesiwn Ymsefydlu lle

Mae sesiwn ymsefydlu gofod yn gwirio eich adnabyddiaeth sylfaenol o wybodaeth diogelwch a rigio, yn ogystal â rhoi gwybod i chi am ein polisïau cwmni ynglŷn â'r gofod. Fe'ch cyflwynir hefyd ar y rhannau penodol o offer yr ydych am hyfforddi arnynt.

Dilyniant

Os ydych chi'n mynychu hyfforddiant dan oruchwyliaeth ac yn dymuno symud ymlaen, cysylltwch â Kate Parry, ein Rheolwr Rhaglen Gymunedol, a gall eich cynghori ar sut i fod yn gymwys ar gyfer hyfforddiant proffesiynol.

Ddim yn gymwys?

I fod yn gymwys ar gyfer hyfforddi dan orchuwyliaeth, rhaid i chi mynychy gwers sgil awyrol lefel 3 neu'n uwch, neu gwers sgil daear, ac rhaid i chi cael llofnod o gymeradwyaeth gan eich athro.

Ymwelwr? Rhaid cyflwyno tystiolaeth bod gennych chi profiad cyfatebol.

cysylltwch â ni