close

search

Gwersi Preifat

Eisiau profiad mwy unigryw, un i un gyda un o'n athrawon profiadol? Mae yna nifer o opsiynau ar gael i chi.

Holwch am gwersi preifat drwy'r dudalen yma - gad i ni wybod eich dewis o ddyddiad, sgil ac hyd yn oed athro drwy'r ffurflen holi, a triwn ein gorau glas i'w ddarparu.

Gwersi Preifat Safonol | 60 munud, hyd at 6 o fynychwyr:
  • gwers 1:1  - £30 
  • gwers 1:2  - £45 
  • gwers 1:3  - £60
Gwers Trapîs Awyrol Flying Trapeze Lessons | 90 munud, 4-8 o fynychwyr: 

Dechreuwyr

  • 4 mynychwr - £120 
  • 5 mynychwr - £140 
  • 6 mynychwr - £160 

Trapiswyr hedfanol profiadol

  • 4 mynychwr - £80 
  • 5 mynychwr - £100 
  • 6 mynychwr - £120

Noder: rhaid i ni dderbyn taliad o flaen llaw, fel arall ni allwn gadarnhau athro neu'r wers. Os ydych chi'n Lefel 3 neu'n uwch, gallwch wneud eich cynhesu a'ch cwympo eich hun y tu allan i'r wers. Bydd lefelau 1 a 2 yn cynnwys cynhesu a goruchwylio goruchwyliaeth wedi'u hymgorffori yn eu gwers.

Ddim yn siwr?

Cysylltwch â'r tîm i ddarganfod pryd a beth gallwch archebu.

cysylltwch â ni