SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Adborth Cymunedol

Os oes gennych chi rhywbeth i adborth i ni, fodd bynnag boed hi'n fawr neu'n fach, da neu'n ddrwg, dyma'r lle i'w wneud

Rydym bob amser yn falch o dderbyn eich meddyliau ar ddosbarthiadau, y rhaglen gymunedol, a'r cwmni yn gyffredinol. A oes rhywbeth yr ydym yn ei wneud yr hoffech chi ei weld yn fwy neu'n llai? Rhowch wybod i ni.

Os oes angen mwy o gymorth arnoch, neu os ydych chi'n adrodd am argyfwng neu ddigwyddiad brys, cysylltwch â'r dderbynfa ar 02920 221 330.

Mae'r holl adborth yn cael ei ddarllen, ei fonitro a'i storio yn unol â'n polisi diogelu data.