SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Bwrsariaethau

Mae ein addysgedau syrcas ieuenctid yn galluogi plant a deuluoedd sydd angen cefnogaeth ychwanegol i brofi llawenydd syrcas am ddim.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod bob un o'n weithgareddau mor agored a phosib, ac fel y cyfryw rydym wrth ein bodd i allu cynnig addysgedau i nifer cyfyngedig o blant sydd eisiau mynychu dosbarthiadau syrcas.

Mae cyllid addysgedau yn cymorthdalu cost gyfatebol i un dosbarth yr wythnos dros un a hanner o dymorhau ysgol, ar gyfer bob plentyn a ddyfarnwyd. Maent ar gael i rhoi gymorth i blant y byddai'n cael h'n annodd i mynychu hebddynt.

Mae bwrsariaethau ar gael i gynorthwyo plant fyddai'n cael hi'n anodd i fynychu gwersi heb cymorth, ac yn cymorthdal cost cyfatebol i un wers yr wythnos am tua haner flwyddyn, ac ar ôl hynny caent eu hadolygu, yn dibynnu ar cyllid. Gellir gofyn am brawf o incwm, ac os yw'n llwyddiannus, disgwylir i blant fynychu pob dosbarth. Bydd bwrsariaethau yn cael eu tynnu'n ôl os yw presenoldeb yn gyson wael.

Ar hyn o bryd caiff bwrsariaethau eu cefnogi trwy nawdd gan Refreshing Law ac ariennir gan The Hodge Foundation. Fe'u dyfarnir yn ôl disgresiwn Rheolwr Rhaglen Gymunedol NoFit State.

Cefnogwch ein rhaglen bwrsariaethau

Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi bwrsariaeth syrcas ieuenctid eich hun i alluogi plentyn neu berson ifanc i ddilyn eu breuddwyd syrcas, cysylltwch â Bethan T Gamble ar [email protected] neu ffoniwch 029 21 321 004.

Cefnogwch Bwrsari

More Info