Prosiect Pontio

Mae'r Prosiect Pontio yn rhaglen datblygiad artistiaid ac athrawon syrcas, a gynhelir gan cwmni syrcas NoFit State ac sydd wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru

dal i bontio

Yn dilyn blwyddyn gyntaf lwyddiannus iawn, mae’n bleser gan NoFit State gyhoeddi y bydd eu rhaglen i gefnogi’r sector, Pontio, yn parhau am flwyddyn arall diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bwriad Pontio yw rhoi’r hyfforddiant, y gefnogaeth a’r buddsoddiad angenrheidiol i berfformwyr ac athrawon syrcas, ac artistiaid ifanc ar adegau pwysig yn eu gyrfa artistig a phroffesiynol.

Ym mlwyddyn gyntaf rhaglen Pontio, bu dros 600 o gysylltiadau â gweithwyr syrcas proffesiynol o Gymru.

Bydd rhaglen 2019/20 yn adeiladu ar gryfderau a llwyddiannau’r flwyddyn gyntaf ac yn datblygu i ddiwallu anghenion cyfredol y sector. Bydd y rhaglen newydd yn parhau ag elfennau poblogaidd fel y dosbarth meistr, y gronfa micro a'r preswyliad i artistiaid ifanc a bydd yn cyflwyno cyfleoedd newydd trwy raglen o artistiaid gwadd a sesiynau ymarferol.

Mae NoFit State yn ffyddiog y bydd y rhaglen yn parhau i gael effaith sylweddol ar artistiaid ac ymarferwyr amrywiol iawn o'r Barri i Fangor - gan gynnig cyfle unigryw i sector y syrcas ddatblygu a ffynnu yng Nghymru.

Gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, caiff y rhaglen gefnogi newydd ei lansio ddiwedd Medi 2019. Cadwch olwg ar sianeli NoFit State dros yr wythnosau nesaf i gael gwybod mwy am y rhaglen a chofiwch ymuno â’n rhestr bostio ar gyfer Gyrfaoedd, Castio a Swyddi.

y prosiectau

Bydd y prosiect yn darparu cefnogaeth wedi'i dargedu ar gyfer tri maes ymarfer:

prosiect pontio: artistiaid ifanc

Wedi anelu at raddedigion syrcas ieuenctid ac artistiaid ifanc sy'n byw, yn astudio neu'n gweithio yng Nghymru, sy'n dymuno dilyn gyrfa broffesiynol mewn syrcas.

 

 

prosiect pontio: athrawon

Wedi'i anelu at bobl syrcas Cymreig sydd am wneud y newid i addysgu yn ganolbwynt eu gyrfa broffesiynol

 

 

proseict pontio: datblygiad proffesiynol

Cynnig dosbarthiadau meistr, mentora a micro gronfa ddatblygiad proffesiynol newydd a anelir at ymarferwyr syrcas proffesiynol.


 

newyddion y prosiect 

Er mwyn ddarganfod mwy am y prosiect a chael manylion am gyfleoedd datblygu proffesiynol, gofrestrwch i adran Gyrfaoedd, Castio a Chyfleoedd Gwaith ein cylchlythyr

 

Cefnogwyr

CyflwyniadGaleriDyddiadauDiweddaraf