SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Cefnogi Artistiaid

Mae NoFit State yn ymroi i gefnogi twf, creadigrwydd a chynaliadwyedd sector y syrcas yn y Deyrnas Unedig. Gwnawn hyn trwy nifer o brosiectau penodol.

Mae NoFit State yn ymroi i gefnogi twf, creadigrwydd a chynaliadwyedd sector y syrcas yn y Deyrnas Unedig. Gwnawn hyn trwy nifer o brosiectau penodol:

Cefnogir Gan

Mae NoFit State wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad sector y syrcas yn y Deyrnas Unedig trwy gynnig cefnogaeth ymarferol, un-tro i artistiaid am gyfnod penodol 

Artistiaid Cyswllt

Mae’r rhaglen beilot newydd, Artistiaid Cyswllt, yn cynnig cefnogaeth greadigol ac ymarferol dros gyfnod hwy i hyd at dri artist neu gwmni y flwyddyn

Prosiect Pontio

Cymorth wedi’i dargedu er mwyn sicrhau datblygiad proffesiynol yn sector y syrcas yng Nghymru, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru