Gyrfaoedd a Chastio

Mae NoFit State o'r farn bod y cyfunol yn gorbwyso swm ei rannau. Cwrdd â'r teulu o bobl gyffredin yn gwneud pethau anghyffredin.

Gweinyddwr y Cwmni (Dros Gyfnod Mamolaeth) 

NoFit State yw’r mwyaf o gwmnïau syrcas gyfoes teithiol y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn, mae’r cwmni’n dod i gysylltiad â rhwng 120,000 a 150,000 o bobl o bob oedran a chefndir ledled Cymru, y Deyrnas Unedig a’r byd.

Pwrpas y Swydd

Mae hon yn swydd hanfodol bwysig i waith  craidd y cwmni. Mae’n golygu datblygu a rheoli swyddogaethau gweinyddol allweddol y cwmni’n barhaus gan gefnogi ei waith craidd a’i holl weithgareddau.

Rydych yn berson trefnus iawn sy’n mwynhau datrys problemau a wynebu heriau. Rydych yn dda am wneud gwaith manwl ac yn ymfalchïo’ch bod yn cyrraedd safonau uchel. Rydych yn mwynhau bod yn rhan o dîm amrywiol a bywiog ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth go iawn mewn sefydliad creadigol. Rydych yn ddymunol iawn ac yn wych am gynllunio, creu systemau a sicrhau bod pethau’n cael eu gwneud.

Swydd ran amser yw hon, ar sail 4 diwrnod (32 awr) yr wythnos. Mae’n gontract cyfnod penodol dros absenoldeb mamolaeth o hyd at 13 mis, a fydd yn cynnwys cyfnod prawf o 3 mis.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10am, dydd Llun 5 Awst 2019

Cyfweliadau:  Wythnos yn dechrau ar 19 Awst 2019

Syniad o’r dyddiad dechrau: Wythnos yn dechrau ar 7 Hydref 2019

Cyflog: £22,000 y flwyddyn, pro-rata (£17,600 am wythnos waith o 4 diwrnod)

 

Y Broses Recriwtio:

Os hoffech ymgeisio am y swydd hon, ymwelwch: https://www.nofitstate.org/cy/about/gyrfaoedd-chastio

Gofynnir i chi lenwi’r Ffurflen Gais a’r Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal a’u hanfon gyda llythyr eglurhaol a chopi o’ch CV at:

[email protected]

   neu

Gweinyddwr y Cwmni (Dros Gyfnod Mamolaeth) 

NoFit State Circus

Four Elms Road

Caerdydd CF24 1LE

disgrifiad swydd ffurflen gaisffurflen fonitro cyfle cyfartalffurflen fonitro cyfle cyfartal ar-lein