Gyrfaoedd a Chastio

Mae NoFit State o'r farn bod y cyfunol yn gorbwyso swm ei rannau. Cwrdd â'r teulu o bobl gyffredin yn gwneud pethau anghyffredin.

Cynorthwyydd Datblygu

Cefnogi gwaith datblygu, gwaith cynhyrchu incwm a gwaith datblygu cysylltiadau yn NoFit State Circus

NoFit State yw’r mwyaf o gwmnïau syrcas gyfoes teithiol y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn, mae’r cwmni’n dod i gysylltiad â rhwng 120,000 a 150,000 o bobl o bob oedran a chefndir ledled Cymru, y Deyrnas Unedig a’r byd.

Llawn amser

Cyflog: £18,750 - £20,000 y flwyddyn

Rhaid i geisiadau ddod i law erbyn 9yb, dydd Gwener 1 Mawrth 2019 ac fe gynhelir y cyfweliadau yng Nghaerdydd yr wythnos wedyn.

Os hoffech ymgeisio
Llanwch y ffurflen gais a’r ffurflen Cyfle Cyfartal sydd ynghlwm ac ebostio’r ddwy gyda CV a llythyr yn amlinellu pam yr ydych yn addas ar gyfer y swydd i [email protected]

 

 Disgrifiad Swydd Ffurflen GaisFfurflen Fonitro Cyfle CyfartalFfurflen Fonitro Cyfle Cyfartal ar-lein