SABOTAGE tickets on sale! BOOK NOW

close

search

Gyrfaoedd a Chastio

Mae NoFit State o'r farn bod y cyfunol yn gorbwyso swm ei rannau. Cwrdd â'r teulu o bobl gyffredin yn gwneud pethau anghyffredin.

cyfle am swydd:

Derbynnydd / Gweinyddydd

Mae No Fit State yn chwilio am pherson i ymuno a'r tim derbynfa llwyddiannus a chryf. Fel derbynydd fe fyddech yn gyfrifol am un o'r swyddfeydd pwysicaf o fewn y cwmni. Fe fyddech yn cefnogi a hybu ein rhaglen gweithgareddau cymunedol yn ogystal a phresenoldeb y cwmni gan weithio'n agos gyda'r tim gweinyddol. Mae'n rhaid eich bod chi'n drefnus, yn hunan-gymhelliol, yn ddeinamig a chyfeillgar.

NoFit State yw’r mwyaf o gwmnïau syrcas gyfoes teithiol y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn, mae’r cwmni’n dod i gysylltiad â rhwng 120,000 a 150,000 o bobl o bob oedran a chefndir ledled Cymru, y Deyrnas Unedig a’r byd.

Oriau Gwaith Rhan amser

Cyflog: £10 yr awr

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9am, dydd Gwener 10 Mehefin 2022 

Mae Nofit State yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac mae’n croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. 

Os oes arnoch angen fformat gwahanol neu help â’r broses ymgeisio oherwydd anghenion penodol, cysylltwch â [email protected] neu ffonio 02921 321 026.

 

disgrifiad swydd (PDF)

  

disgrifiad swydd – mewn print mawr / testun plaen

  

ffurflen gais

  

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal (online)

  

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal (word doc)