close

search

Gyrfaoedd a Chastio

Mae NoFit State o'r farn bod y cyfunol yn gorbwyso swm ei rannau. Cwrdd â'r teulu o bobl gyffredin yn gwneud pethau anghyffredin.

 

Teitl y Swydd:

Cydlynydd Prosiect y Pentref Syrcas Cymreig

NoFit State yw'r cwmni teithiol syrcas cyfoes fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Ein ffordd o ymateb yn strategol ac yn greadigol i’r heriau sy’n wynebu’r sector  syrcas o ganlyniad y pandemig, yw i gweithredu fel partner sy’n gyfrifol am seilwaith a chymorth gweinyddol trwy ddatblygu prosiect uchelgeisiol sef, Y Pentref Syrcas Cymreig. 

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys cwmnïau Syrcas wedi ei sefydlu yng Nghymru,  ac ymarferwyr Syrcas llawrydd o’r celfyddydau awyr agored a’r sector Syrcas Cymraeg- ac fe fyddwn yn cydweithio fel bartneriaeth i greu, rheoli a chyflwyno Y Pentref Syrcas.

Bydd Cydlynydd y Prosiect yn cydweithio ag arweinwyr y themâu o’r bartneriaeth llywio er mwyn sicrhau bod y gwaith o gynnal  rhaglen y Pentref Syrcas yn rhedeg yn esmwyth.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Mai 2021

Os oes arnoch angen fformat gwahanol neu help â’r broses ymgeisio oherwydd anghenion penodol, cysylltwch â  [email protected]

 

disgrifiad swydd (PDF)

  

disgrifiad swydd – mewn print mawr / testun plaen

  

ffurflen gais

  

 

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal (word doc) bilingual

  

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal (online) bilingual