Gyrfaoedd a Chastio

Mae NoFit State o'r farn bod y cyfunol yn gorbwyso swm ei rannau. Cwrdd â'r teulu o bobl gyffredin yn gwneud pethau anghyffredin.

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

rydym yn chwilio am swyddog marchnata a chyfathrebu greddfol a deinamig i ymuno â'n tîm prysur

Mae NoFit State yn gwmni syrcas gyfoes sydd ag enw da yn rhyngwladol.Bob blwyddyn, mae’r cwmni’n mynd â chynyrchiadau ar daith yn ei Babell Fawr ac yn perfformio mewn theatrau a safleoedd awyr-agored ledled Prydain a thramor. Yng nghartref y cwmni yng Nghaerdydd, cynhelir rhaglen o ddosbarthiadau a phrosiectau proffesiynol a chymunedol trwy gydol y flwyddyn a darperir cyfleusterau ar gyfer nifer o gwmnïau ac artistiaid annibynnol sy’n ymweld. 

Fel Swyddog Marchnata a Chyfathrebu mae cadarnhau a chi eu meithrin enw da’r cwmni a’i broffil. Sicrhau bod pob rhan o’r rhaglen yn cyrraedd targedau presenoldeb a chyfranogiad trwy ddatgan pwy ydym a beth rydym yn ei wneud a thrwy hyrwyddo ein gwaith wrth bartneriaid cyflwyno, cynulleidfaoedd, cyfranogwyr a rhanddeiliaid ar draws pob platfform. 

Os hoffech ymgeisio
Llanwch y ffurflen gais a’r ffurflen Cyfle Cyfartal sydd ynghlwm ac ebostio’r ddwy gyda CV a llythyr yn amlinellu pam yr ydych yn addas ar gyfer y swydd i [email protected]

Rhaid i geisiadau ddod i law erbyn 9am dydd Llun 14 Ionawr ac fe gynhelir y cyfweliadau yng Nghaerdydd yr wythnos wedyn.

Disgrifiad Swydd Ffurflen GaisFfurflen Fonitro Cyfle CyfartalFfurflen Fonitro Cyfle Cyfartal ar-lein