Tom Rack

Cyfarwyddwr Creadigol

Mae un o sylfaenwyr NoFit State, Tom, yn hoffi honni nad yw erioed wedi cael swydd go iawn yn ei fywyd. Mae ganddo gefndir mewn perfformio stryd, a gradd yn y celfyddydau rhyngweithiol, ac mae wedi bod wrth wraidd datblygiad y cwmni dros y 25 mlynedd diwethaf. Fel un o ddau gynhyrchydd creadigol yn NoFit State, mae Tom yn gyfrifol am gymaint o bethau fel ei fod, erbyn hyn, yn dechrau teimlo ychydig fel swydd go iawn.

Telephone

02920 221330