Cwestiynau Cyffredin

Dyma atebion i rai cwestiynau cyffredin:

Ydych chi’n cymryd pobl ar leoliadau profiad gwaith?

Dim fel rheol. Weithiau, byddwn yn cynnig lleoliadau gwirfoddol: Os hoffech wirfoddoli gyda ni, rhowch eich enw i dderbyn ein cylchlythyr a thicio’r blwch ‘gwirfoddoli’ o dan ‘diddordebau’.

Ydych chi’n cynnig gwersi preifat?

Ydyn! Rydyn ni’n gweld bod gwersi preifat yn ffordd wych o ddysgu a gallwn gynnig athrawon ar gyfer bron bob sgìl. Cysylltwch â reception@nofitstate.com i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu lle.

Ydych chi’n dysgu plant o dan 5 oed?

Gwaetha’r modd, allwn ni ddim cynnwys plant o dan 5 yn ein dosbarthiadau syrcas wythnosol, ond gallwn gymryd plant ifanc mewn partïon preifat.

CVs a chwilio am waith?

Rhowch eich enw i dderbyn ein cylchlythyr a thicio’r blwch ‘gyrfaoedd a chastio’ o dan ‘diddordebau’. Rown ni wybod i chi pan fyddwn yn chwilio am bobl.

Ydych chi’n agored ar wyliau banc?

Bydd ein hadeilad yn John Street ar agor ar wyliau banc a chynhelir y dosbarthiadau oedolion fel arfer. Does dim dosbarthiadau syrcas ieuenctid ar wyliau banc.

A gaf i newid fy mlociau?

Na, gwaetha’r modd. Darllenwch ein telerau ac amodau.

A gaiff pobl eistedd a gwylio?

Dydyn ni ddim yn caniatáu i bobl eistedd a gwylio’r dosbarthiadau. Mae’n annheg ar aelodau’r dosbarth a gallai’r lle orlenwi’n hawdd.

A oes lle i barcio?

Mae gennym faes parcio bach i staff yn John Street. Os oes llefydd gwag, mae croeso i chi eu defnyddio ond allwn ni ddim gwarantu y bydd lle. Mae modd cerdded i adeilad John Street mewn 5 munud o faes parcio mawr John Lewis. Does dim llefydd parcio gydag adeilad Four Elms.

A gaf i dalu â cherdyn/ar lein?

Cewch.

Dydw i erioed wedi gwneud dim byd fel hyn o’r blaen. Pa ddosbarthiadau allwn i eu dilyn?

Ar gyfer dechreuwyr mae’r rhan fwyaf o’n dosbarthiadau galw-heibio wythnosol. Mae’r rhain yn cynnwys llawsefyll, acrogydbwyso, jyglo, beic un olwyn, hwla-hŵp a thwmblo. Os hoffech drefnu cwrs o wersi awyrgampau, gallwch ddechrau â 10 wythnos o sesiynau Awyrgampau i Ddechreuwyr, neu roi cynnig ar Sesiwn Brofi ar y Trapîs Hedegog.

Ydych chi’n gwneud partïon plu/stag a phartïon pen blwydd?

Ydyn. Cliciwch ar y ddolen ar y ddewislen ar ochr chwith y sgrin.