Addysgedau

Mae ein addysgedau syrcas ieuenctid yn galluogi plant a deuluoedd sydd angen cefnogaeth ychwanegol i brofi llawenydd syrcas am ddim.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod bob un o'n weithgareddau mor agored a phosib, ac fel y cyfryw rydym wrth ein bodd i allu cynnig addysgedau i nifer cyfyngedig o blant sydd eisiau mynychu dosbarthiadau syrcas.

Mae cyllid addysgedau yn cymorthdalu cost gyfatebol i un dosbarth yr wythnos dros un a hanner o dymorhau ysgol, ar gyfer bob plentyn a ddyfarnwyd. Maent ar gael i rhoi gymorth i blant y byddai'n cael h'n annodd i mynychu hebddynt.

Mae addysgedau syrcas ieuenctid 16/17 yn bosib oherwydd nawdd hael Arts & Business CymruThe Admiral Group, a Principality Building Society. Bydd y cyllid cychwynnol yma yn cwmpasu addysgedau o Sul 30 Hydref 2016 - Sad 8 Ebrill 2017. Ein amcan yw i sicrhau cyllid pellach o'r rhain neu wrth cyrff noddi eraill.

Os ydych chi am ceisio neu ail-geisio am addysged ar rhan eich plentyn trwy llenwi'r ffurflen cais ar-lein (Saesneg yn unig) neu trwy ofyn am ffurflen corfforol yn swyddfa yng Nghanolfan Syrcas Caerdydd. Mae addysgedau yn cael ei rhoi yn ôl penderfyniad y Pennaeth Ysgol ac bydd rhain yn cael eu asesu fesul achos yr unigolion. Mae'n bosib cysylltu â'n Pennaeth Ysgol, Tanwen Watson ar 02920 221 330 i drafod unrhyw cwesitynau sydd gennych.

Dyddiad Cau ymgeiswyr i'n addysgedau 2016/17 bursary applications ydy dydd Gwener 23 Medi, 2016

Disgwylir i blant mynychu pob dosbarth; os na gallent mynychu am amser hir oherwydd salwch, byddwn yn gofyn am nodyn doctor. Os ydynt yn colli sesiynau heb rheswm dda neu heb rhybudd, gallwn tynnu cefnogaeth yr addysged. Gall prawf incwm hefyd gael ei ofyn gennym.