Work as a producer for NoFit State

By Luc

published 1 August 2017

A new job opportunity as Producer with NoFit State has come up and we're very excited about it. This is a particularly poignant moment as we start to plan and work on the premiere of our new show, LEXICON with a range of performance and conference activity planned for an international tour in 2018.

You'll join a dynamic production team and work closely with our creative directors and performers to put on amazing circus shows and events, whilst travelling internationally with the UK's leading contemporary circus company.

Think you've got what it takes? Apply now.

-

Mae cyfle swydd i weithio fel cynhyrchydd â NoFit State wedi dod lan ac ry'n ni'n cyffrous iawn amadani. Dyma foment arbennig iawn wrth i ni ddechrau cynllunio a gweithio ar perfformiad cyntaf ein sioe newydd, LEXICON gyda amrywiaeth o weithgaredd perfformiad a gynhadleddol wedi gynllunio am taith rhyngwladol yn 2018. 

Fe ymunwch chi â chriw cynhyrchu deinamig ac fe weithiwch chi yn agos â'n cyfarwyddwyr credigol a pherfformwyr i rhoi'd ymlaen sioeau a ddigwyddiadau syrcas rhyfeddol tra'n trafeilio'n rhyngwladol â cwmni syrcas cyfoes mwyaf blaengar yr DU.

Credu bod gennych chi'r hyn sydd ei angen? Ceisiwch.