Company & Community Socials: June - August

By Luc

posted Monday 22 May 2017

We love meeting up with our community - especially when it's over a drink at our local pub, The Four Elms. 

 

Our last Company & Community Social was a good one, although a little last minute, so we're now getting ourselves together and organising the next three meetings in one fell swoop. If you live in Cardiff, attend our classes or just fancy a chat about the company or community, come and meet us at The Four Elms, Elm Street on the following evenings:

  • Thursday 1 June, 6pm
  • Tuesday 4 July, 6pm
  • Wednesday 2 August, 6pm

 

We hope to see you soon!

-

Ry'n ni'n dwli ar gyfarfod â'n cymuned - yn enwedig pan fydd hi dros diod yn ein tafarn lleol y Pedair Llwyfen.

 

Roedd ein digwyddiad cymdeithasol cwmni a chymuned yn un hyfryd, er fach yn hwyr i'w gyhoeddi, felly, ry'n ni'n paratoi ein hunain ac yn cyhoeddi tri chyfarfod gyda un anadl. Os ydych chi'n byw yng Nghaerdydd, yn mynychu un o'n dosbarthiadau, neu eisiau siarad am y cwmni neu'r gymuned, dewch i cwrdd â ni yn The Four Elms, Elm Street ar y nosweithiau canlynol:

 

  • Nos Iau 1 Mehefin, 6yh
  • Nos Fawrth 4 Gorffenaf, 6yh
  • Nos Fercher 2 Awst, 6yh

 

Gobeithio y cawn weld chi'n fuan!